Herjauksia Pompejin seinäkirjoituksissa

Pompejista on dokumentoitu yli 10 000 seinäkirjoitusta, joita on tehty muun muassa maalaamalla (= dipinto), seinälaastiin kaivertamalla (= graffito) ja hiilellä tai liidulla piirtäen. Näiden seinäkirjoitusten joukossa on muutama sata kirjoitusta ja piirrosta, jotka voidaan tulkita herjauksiksi. Alla on muutamia esimerkkejä. Kaikki käännökset ovat omiani. Lisää tietoa löytyy pro gradu -tutkielmastani ja sen liitteestä 1.

NB: Sana cinaedus on monimerkityksinen ja vaikea kääntää. Herjauksissa sillä viitataan yleensä passiiviseen homoseksuaaliiin eli penetraation kohteeksi alistuvaan mieheen.

CIL IV = Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 4, Berlin, 1871–.

CIL IV 763
Asbestus cunnum linges Asbestus, nuolet pillua.
Kylpylän sisällä (VII 1,8), kirjoitettu liidulla
CIL IV 1253
Iustus Lemnio felatore[i?] sal(utem)
Iustus tervehtii Lemniusta, kullinimijää.
Ulkoseinällä (VI 8,3–4), graffito
CIL IV 1388a
Timele extaliosa Thymelellä on iso perse.
Ulkoseinällä (VI 11,15–16), graffito
CIL IV 1391
Veneria Maximo mentla(m) exmuccaut per vindemiam tota(m) et relinque(t) putr(em) ventre(m) mucei os plenu(m) Veneria nuoli puhtaaksi Maximuksen kullin koko viininkorjuun ajan ja jättää vatsansa saastaiseksi ja suunsa täyteen limaa.
Ulkoseinällä (VI 11,16), graffito
CIL IV 1516
hic ego nu[nc f]utui formosa(m) fo[r]ma puella(m) laudata(m) a multis set lutus intus {e}erat Täällä minä juuri nussin kaunisvartaloista tyttöä. Monet häntä ylistivät, mutta hänen sisällään oli likaa.
Ulkoseinällä (VI 14,43), graffito. Sama alkuosa toistuu graffitossa 1517. Runomitta: eleginen distikon.
CIL IV 1772
Secundus Cararii cinedus Secundus, Carariuksen orja, on cinaedus.
Ulkoseinällä (VII 7,32, Apollon temppeli), graffito
CIL IV 1820
Chie opto tibi ut refricent se ficus tuae ut peius ustulentur quam ustulatae sunt Chius, toivon että peräpukamasi hankaavat toisiaan vasten niin, että ne tulehtuvat pahemmin kuin aiemmin.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1825
Cosmus Equitiaes magnus cinaedus et fellator est suris apertis Cosmus Equitian orja on suuri cinaedus ja kullinimijä jalat levällään.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1826
Phileros spado Phileros on munaton.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Graffiton alapuolelle oli piirretty mies, jolla on valtavan suuri penis.
CIL IV 1850
Phoebus felat Phoebus imee kullia.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1881
Virgula Tertio suo indecens es Virgula Tertiukselleen: olet hävytön.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1948
Lucilla ex corpore lucrum faciebat Lucilla hankki tienestiä ruumiillaan.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1949
Oppi emboliari fur furuncule Oppius, senkin narri, varas, pieni näpistelijä.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 2254
Ratio mi cum ponis Batacare te pidicaro Kun suoritat minulle maksun, Batacarus, panen sinua perseeseen.
Ilotalon sisällä (VII 12,18), graffito. Kirjoituksen yhteydessä on fallosta esittävä piirros.
CIL IV 2275
Fortunata fellat Fortunata imee kullia.
Ilotalon sisällä (VII 12,18), graffito
CIL IV 2288
Synethus Faustillam futuit obiqe rite Synethus pani Faustillaa kunnolla kaikkialla.
Ilotalon sisällä (VII 12,18), graffito
CIL IV 2375
Ampliate Icarus te pedicat Salvius scripsit Ampliatus, Icarus panee sinua perseeseen. Salvius kirjoitti (tämän).
Yksityistalon sisällä (I 4,5), graffito
CIL IV 2400
Satur noli cunnum lingere extra porta(m) set intra porta(m) rogat te Arpogra ut sibi lingas mentula(m) at fellator quid Satyr, älä nuole vittua portin ulkopuolella vaan sisäpuolella. Harpocras pyytää, että imisit hänen kulliaan. Ja kullinimijä mitä…
Yksityistalon sisällä (IX 1,22), graffito
CIL IV 2420
Astus hic pedicatur Astusta pannaan täällä perseeseen.
Teatterin käytävässä (VIII 7,20), graffito
CIL IV 3103
Verecundus [- - -] mentla(m) ling(it) Verecundus nuolee kullia.
Ulkoseinällä (VII 3,27–28), graffito
CIL IV 3146
Secundus hicacat hi[- - -]at hic cacat Secundus kakka täällä, kakkaa täällä, kakkaa täällä.
Yksityistalon sisällä (VII 2,3), graffito
CIL IV 3925
Saturnine cunnum lingere noli Saturninus, älä nuole pillua.
Ulkoseinällä (I 2,19), graffito
CIL IV 3990
L(ucius) Statius ((mulieris)) l(ibertus) Philadelpus fur est Lucius Statius Philadelphus, naisen vapautettu orja, on varas.
Yksityistalon sisällä (I 3,3), graffito
CIL IV 4001
Glyco halicaria Glyco on myllyhuora.
Leipomon sisällä (IX 3,5), graffito
CIL IV 4185
Sabina felas no(n) belle faces Sabina imet kullia, et tee kivasti/et tee sitä hyvin.
Yksityistalon sisällä (V 2,i), graffito
CIL IV 4192
Ecidia fellatrix Ecidia on kullinimijä.
Yksityistalon sisällä (V 2,i), graffito
CIL IV 4206
Helene cina(ede) vetusc(ule) Helenus, senkin vanha cinaedus.
Yksityistalon sisällä (V 2,i), graffito
CIL IV 4264
Iucundus cunum lingit Rusticae Iucundus nuolee Rustican pillua.
Ulkoseinällä (V 2,a–b), graffito
CIL IV 4533
G(aius) Hadius Ventrio eques natus Romanus inter beta(m) et brassica(m) Gaius Adius Ventrio, ritari, oli syntynyt roomalaiseksi punajuuren ja kaalin välissä.
Yksityistalon sisällä (VI 14,37), graffito
CIL IV 4699
Isidorus verna Putiolanus cunnuliggeter geter Isidorus, kotisyntyinen orja Puteolista, on pillunnuolija.
Ulkoseinällä (VI 15,26), graffito
CIL IV 4765
Aephebe ardalio es Ephebus, olet sähläri.
Yksityistalon sisällä (VII 7,5), graffito
CIL IV 4954
Fortunate linge culu[m] Fortunatus, nuole persettä.
Ulkoseinällä (VIII 6,6–7), graffito
CIL IV 4957
Miximus in lecto fateor peccavimus hospes si dices quare nulla matella fuit Pissasimme sänkyyn, tunnustan, teimme väärin, oi majatalon isäntä. Jos kysyt, miksi: ei ollut pottaa.
Ulkoseinällä (VIII 6,7), graffito, runomitta eleginen distikon.
CIL IV 5110
Eracla fur Heracla on varas.
Yksityistalon sisällä (IX 5,18), graffito
CIL IV 5148
Romulus cal'v'os Romulus on kaunis kalju.
Ulkoseinällä (IX 5,19), graffito. Alun perin seinällä luki calos 'kaunis', mutta joku on myöhemmin lisännyt sanaan v-kirjaimen, jolloin merkitys on muuttunut muotoon calvos eli calvus 'kalju'.
CIL IV 5244
Marthae hoc trichilinium est nam in trichilino cacat Tämä on Marthan ruokasali, sillä hän kakkaa tässä ruokasalissa.
Yksityistalon sisällä (IX 8,6), graffito
CIL IV 5263
Lenas cunnulingus Lenas on pillunnuolija.
Yksityistalon sisällä (IX 9,12.13), graffito
CIL IV 5278
ling[- - -] mentula(m) Ptolomaeus Nuole kullia, Ptolemaeus.
Yksityistalon sisällä (IX 9,12.13), graffito. Kirjoituksen yhteydessä on fallosta esittävä piirros.
CIL IV 7089
imanis metula es Oot valtava mulkku.
Ulkoseinällä (V 7,7), graffito
CIL IV 8322k
Somene nequ(am) Somene on kelvoton.
Yksityistalon sisällä (I 10,4), graffito
CIL IV 8698
Vettius cu[n]num liget Optatus Vettius nuolee pillua, Optatus (kirjoitti?)
Palestran pylväässä (II 7,1–10), graffito
CIL IV 8715b
Iucu(n)dus male cala(t) Iucundus panee huonosti.
Palestran pylväässä (II 7,1–10), graffito
CIL IV 8805
VII idus sep[tem]bres Q(uintus) Postumius rogavit (ut?) A(ulum) Attium pedicarim Seitsemäntenä päivänä ennen syyskuun idusta (7.9.) Quintus Postumius pyysi, että panisin Aulus Attiusta perseeseen.
Palestran pylväässä (II 7,1–10), graffito
CIL IV 8841
Martialis fellas Proculum Martialis, imet Proculuksen kullia.
Ulkoseinällä (III 3,6), graffito
CIL IV 8898
Tiopilus canis cunnu(m) lingere noli puellis in muro Theophilus, senkin koira, älä nuole tyttöjen vittuja muurin varjossa.
Ulkoseinällä (III 5,3), graffito
CIL IV 9027
Secundus felator rarus Secundus on harvinaislaatuinen kullinimijä.
Yksityistalon sisällä (VII 6,28), graffito
CIL IV 9945
Erotaria vetula selotia Erotarin, senkin kateellinen vanha ämmä.
Porta Noceran nekropoli, haudan nro 6 (= 4EN) ulkoseinässä, dipinto, selotia = zelotypa (?)
CIL IV 9228
Secundilla felatrix Secundilla on kullinimijä
Villa dei Misterin atriumin seinällä, graffito
CIL IV 10004
Eupla laxa landicosa Euplialla on löysä vittu ja iso klitoris.
Yksityistalon sisällä (I 9,5), graffito
CIL IV 10041d
Piramo cotttdie linguo Nuolen joka päivä Pyramuksen kullia. 
Yksityistalon sisällä (I 11,14), graffito
CIL IV 10093c
Brutus canis est Brutus on koira.
Yksityistalon sisäänkäynnissä (II 1,10), graffito
CIL IV 10150
[cum] de[c]oxisti octies tibi superat ut (h)abeas sedecies coponium fecisti cretaria fecisti salsamentaria fecisti pistorium fecisti agricola fuisti aere minutaria fecisti propola fuisti laguncularia nunc facis si cunnu(m) linxse{e}ris consummaris omnia Olet mennyt vararikkoon kahdeksan kertaa, mutta kykenet vielä kuuteentoista. Olet toiminut majatalonpitäjänä, valmistanut keramiikkaa, työskennellyt kalakauppiaana, leipurina, ja maanviljelijänä, valmistanut pronssiesineitä, toiminut kauppiaana. Nyt valmistat purkkeja. Jos nuolisit vittua, olisit kokeillut kaikkea.
Ulkoseinällä (II 4,10), graffito, kirjoitettu kokonaan yhdelle riville
Julkaisematon
Leporis felas Leporis, imet kullia.
Yksityistalon ovensuussa (V 3, Casa del Giardino), graffito
Julkaisematon
Nicia cinede cacator. Nicia, senkin paskaperse cinaedus.
Puodin sisällä (V 3, thermopolium), graffito