Tutkimus

Väitöskirja roomalaisista herjauksista ja stereotypioista

Teen Turun yliopistossa väitöskirjatutkimusta roomalaisista herjauksista ja stereotypioista. Väitöskirjani työotsikko on From Stereotypes to Insults – Contextualizing Popular Invective in Martial and Pompeian Graffiti. Runoilija Martialiksen pilkkarunojen ja Pompejin seinäkirjoituksissa esiintyvien herjausten avulla tarkastelen muun muassa, minkälaisia stereotypioita herjauksissa hyödynnettiin, mistä kulttuurisesta kontekstista nämä stereotypiat nousivat, ja miten herjaukset ja stereotypiat eroavat toisistaan Martialiksen runoissa ja Pompejin seinäkirjoituksissa. Pyrin hahmottamaan stereotypioiden merkitystä herjauksissa ja sitä, miten kulttuurinen konteksti vaikutti näiden herjausten sisältöön ja muotoon.

Tutkimustani ovat rahoittaneet Reinhold Ekholmin säätiö, Turun yliopiston Utuling-tohtoriohjelma sekä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae yhdessä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa (Wihurin stipendi).

Tutkimuksestani muualla:

Ostia-tutkimusta Suomen Rooman-instituutin työryhmässä

Väitöskirjatutkimukseni lisäksi teen tutkimusta Suomen Rooman-instituutissa professori Arja Karivierin työryhmässä. Työryhmä tutkii Ostian ja Portuksen vaiheita myöhäisantiikista varhaiskeskiaikaan. Oma tutkimukseni käsittelee Ostian teatterin vaiheita, julkisten näytösten päättymistä ja rakennuksen myöhempää käyttöä n. 200–850 jaa.

Lue lisää: Arkistoissa etsimässä Ostian teatteria

Julkaisuja

Kirja-arvio: Vanhala, J. "Stefano Rocchi & Roberta Marchionni, Oltre Pompei: Graffiti e altre iscrizioni oscene dall’Impero Romano d’Occidente, Deinotera editrice, 2021.", Arctos 55, 2022, 382–384.

Artikkeli: Meyer, A., Mullen, A. & Vanhala, J., "A Scato-sexual Message: The Secundinus Stone with Phallus from Vindolanda", Britannia 54, 2023, 305–320. (open access)

Kirja-arvio: Vanhala, J., "Viestejä antiikin Roomasta. Ari Saastamoinen, Räävitöntä! – Pompejilaisia graffiteja. Gaudeamus 2020. 286 s. ISBN 978-952-345-068-4.”, Historiallinen Aikakauskirja 121,4, 2023, 420–421.

Konferenssiesitelmiä ja -postereita

Esitelmä "Popular Beliefs about Physicians in Ancient Rome", konferenssissa Cultures of Belief and Unbelief, 14th Annual Conference of the International Society for Cultural History, 2.–5.8.2022, Verona, Italia

Posteri "From Stereotypes to Insults: Contextualizing Popular Invective in Martial and Pompeian Graffiti"konferenssissa XVI Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (CIEGL), 29.8.–2.9.2022, Bordeaux, Ranska


Esitelmä "Roomalaisia herjauksia ja stereotypioita" konferenssissa Antiikintutkimuksen päivät, 26.–27.1.2023, Helsinki

Esitelmä "The Greek ”other” in the satirical poems of Martial", konferenssissa Classical Association Conference 2023, 21.–23.4.2023, Cambridge, Yhdistynyt Kuningaskunta

Posteri, "From Stereotypes to Insults: Contextualizing Popular Invective in Martial and Pompeian Graffiti", Utulingin ja Kieli-ja käännöstieteiden laitoksen Tiedepäivä 2023, Turun yliopisto, Turku

Esitelmä "Occupational Hazards: Professional Stereotypes in Martial and Pompeian Graffiti" konferenssissa Arachne IX – Gender, Identities, and Social Structures in Greco-Roman Antiquity, 8.–10.11.2023, Rooma, Italia