12.9.2023

Kakkailua ja falloksia – eli miten päädyin mukaan kirjoittamaan kansainvälistä artikkelia

Ensimmäinen vertaisarvioitu artikkeli, jossa olen kirjoittajana mukana, julkaistiin juuri (luettavissa täällä). Päädyin täysin odottamatta kirjoittajaksi tähän kansainväliseen artikkeliin. Sitäkin yllättävämpää tämä oli sen vuoksi, etten ollut aiemmin julkaissut mitään englanniksi enkä tuntenut artikkelin muita kirjoittajia. Kerronpa siis, miten tämä kaikki tapahtui.

Vindolandasta löydettiin erikoinen fallos-kivi 19.5.2022.
Kuva: vindolanda.com

Roomalaisten rakentamasta Vindolandan sotilasleiristä Hadrianuksen muurin varrella Pohjois-Englannissa löydettiin arkeologisissa kaivauksissa toukokuussa 2022 kivi, johon oli kaiverrettu suuri fallos ja latinankielinen kirjoitus SECVNDINVS CACOR. Vindolandasta on löydetty lukuisia kiviin kaiverrettuja falloksia, mutta muihin falloksiin ei liity vastaavia kirjoituksia. Tämä seikka ja kaiverruksessa esiintyvä epätavallinen latinan sana cacor, tekevät Vindolandan uusimmasta fallos-kivestä poikkeuksellisen. Sana cacor liittyy selvästi latinan kakkaamista merkitsevään verbiin cacare, mutta kyseistä muotoa tai johdosta ei tunneta mistään muista latinankielisistä lähteistä.

Twiittiketjuni 26.5.2022.

Löydöstä uutisoitiin noin viikkoa myöhemmin, ja satuin näkemään uutisen sosiaalisessa mediassa (luettavissa täällä). Jäin heti miettimään kaiverrettua tekstiä ja sen mahdollisia merkityksiä suhteessa suureen fallokseen. Julkaistussa lehdistötiedotteessa mainittu tulkinta "Secundinus, the shitter" ei mielestäni ollut täysin tyydyttävä tai ei ainakaan ainoa mahdollinen, joten päätin jakaa omat tulkintani Twitterissä. Pohdin muun muassa sanan cacor merkitystä ja kakkaamisen yhteyttä fallokseen muiden antiikin lähteiden valossa.

Yksi kommenteista twiitteihini.

Twiittejäni kommentoi käyttäjä LatinNowERC, joka kuului löydöstä uutisoineeseen tutkimusryhmään. En tuolloin tuntenut ketään näistä tutkijoista. Ilmeisesti tulkintani olivat samansuuntaisia kuin Vindolandan tutkimusryhmällä, ja LatinNowERC pyysi saada ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla. Sain vielä samana päivänä viestin Alex Mullenilta, Nottinghamin yliopiston apulaisprofessorilta (nykyään professori) ja Latin Now ERC-projektin johtajalta. Hän totesi, että Secundinus-kivessä olisi ainesta artikkeliksi, ja kysyi, olisinko kiinnostunut osallistumaan artikkelin kirjoittamiseen. Tottakai olin kiinnostunut, kun minua kokeneemmat tutkijat pyysivät mukaan kirjoittajaksi ja kun aiheena oli kaiken lisäksi falloksia ja kakkaamista!

Kesän ajaksi asia jäi odottamaan. Yllättäen tapasin Alexin piirtokirjoituskonferenssissa Bordeaux'ssa elokuussa, ja keskustelimme artikkeli-ideasta lisää. Tätä yhtä tapaamista lukuun ottamatta artikkelin työstäminen tapahtui kokonaan sähköpostin ja jaettujen tiedostojen välityksellä. Meidän lisäksemme artikkelin kirjoittajana oli professori Alexander Meyer (University of Western Ontario), jota en toistaiseksi ole tavannut kasvotusten. Yhteistyö kuitenkin sujui erinomaisesti ja artikkeli hahmottui nopeasti. Minun osuudekseni tuli ennen kaikkea Secundinus-kiven kulttuurista kontekstia ja tulkintoja koskeva osa.

Konferenssissa Bordeaux'ssa. Olisin laittanut tähän yhteiskuvan
Alexin kanssa, mutta yhtään sellaista emme tainneet ottaa.

Artikkelin teksti oli pääosin valmis jouluun 2022 mennessä. Lähetimme sen vertaisarvioitavaksi Britannia-lehteen tammikuussa 2023 ja kevään aikana teimme tarvittavat korjaukset. Alkukesästä artikkeli jo hyväksyttiin julkaistavaksi ja se ilmestyi sähköisessä muodossa Britannia-lehdessä 6.9.2023. Alexander ja Alex kirjoittivat artikkelin pohjalta myös Vindolandan blogiin.

Yhteiskirjoittaminen kansainvälisten tutkijoiden kanssa oli hieno ja opettavainen kokemus, varsinkin kun teen väitöskirjaani perinteisen monografian muodossa enkä ole toistaiseksi julkaissut yhtään artikkelia. Sain nähdä, miten artikkeli kehittyy ideasta julkaisuksi, ja miten julkaisuprosessi etenee. Kokeneemmat kollegani olivat kannustavia ja koin, että asiantuntemuksellani antiikin falloksista ja kakkailusta oli konkreettista merkitystä tässä julkaisussa. Oli myös hienoa huomata, miten nämä teemat yhdistävät tutkijoita eri puolilta maailmaa.

Kiitos, Alex ja Alex, tästä mahdollisuudesta!

28.8.2023

Runoja Pompejin seinäkirjoituksissa

Pompejin seinäkirjoitusten joukossa on säilynyt paljon runomuotoisia kirjoituksia. Monet runoista ovat suoria lainauksia roomalaisilta kirjailijoilta kuten Vergiliukselta, mutta osa vaikuttaa olevan kirjoittajien omia hengentuotteita. Joukossa on useita lähes lentäviksi lauseiksi muodostuneita säkeitä, jotka toistuvat usein Pompejin seinillä ja muualla Rooman valtakunnassa.

Keskeinen piirre antiikin runoissa oli runomitta. Suurin osa Pompejin runoista on kirjoitettu elegiseen tai jambiseen mittaan, mutta muitakin runomittoja käytettiin. Pompejin seinäkirjoituksissa runomitat ovat joskus ontuvia tai vaillinaisia, ja eräiden seinäkirjoitusten kohdalla on epäselvää, onko kirjoitus runomitassa.

CIL IV = Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 4, Berlin, 1871–.

CIL IV 1227
Venimus huc cupidi multo magis hire (cupimus)
    ut liceat nostros visere Roma Lares.
Tulimme tänne halukkaasti, paljon mieluummin lähteä (haluamme), jotta saisimme käydä katsomassa meidän kotejamme, Roomaa.
Eleginen distikon. Käännös: Saastamoinen 2020, 141.
Tämä runo toistuu eri muodoissa sekä Pompejissa että muualla. Pompejissa esim. CIL IV 2995, 6697, 8231a, 8891, 9849, 10065a; Herculaneum: CIL IV 10640; Narbonne: AE 1997, 1068.
CIL IV 1516
hic ego nu[nc f]utui formosa(m) fo[r]ma puella(m)
    laudata(m) a multis set lutus intus {e}erat
Täällä minä juuri nussin kaunisvartaloista tyttöä. Monet häntä kehuivat, mutta sisältä oli paskainen.
Eleginen distikon. Oma käännökseni.
Graffiton alku toistuu graffitossa CIL IV 1517.
CIL IV 1520
Candida me docuit nigras odisse puellas.
Odero se potero, se non invitus amabo.
      Scripsit Venus Fisica Pompeiana.
Blondi opetti minut vihaamaan tummia tyttöjä. Vihaan jos pystyn; jos en, niin rakastan vastentahtoisesti.
Tämän kirjoitti Venus Fisica Pompeiana.
Kaksi heksametrisäettä. Oma käännökseni.
Graffito tai sen alku toistuu esim. graffitoissa CIL IV 1526, 1528, 9847. Runo on yhdistelmä ja muunnelma Propertiuksen ja Ovidiuksen säkeistä: donec me docuit castas odisse puellas (Prop. 1,1,5); odero, si potero; si non, invitus amabo (Ovid. Am. 3,11,35–36).
CIL IV 1595
[Ser]pentis lusus si qui sibi foter notavit,
    Sepumius iuvenis quos fac(i)t ingenio,
spectator scaenae sive es studiosus e[q]orum:
    sic habeas [lanc]es se[mp]er ubiq[ue p]a[res]
Jos joku ehkä huomasi käärmeen leikit, jotka teki nuori Sepumius nokkelasti, olipa näytönnön katselija tai hevosharrastaja, arvostelkoon aina ja kaikkialla näin tasapuolisesti.
Eleginen distikon. Käännös: Saastamoinen 2020, 106.
Graffito oli piirretty kiemurtelevan käärmeen muotoon. Katso kuva.
CIL IV 1820
Chie opto tibi ut refricent se ficus tuae ut peius ustulentur quam ustulatae sunt Chius, toivon, että peräpukamasi hiertyvät, jotta niitä kirvelisi pahemmin kuin niitä on kirvellyt!
Jambinen senaari. Käännös: Saastamoinen 2020, 84.
CIL IV 1830
Futuitur cunnus pilossus multo melius [qu]am glaber, ea[d]em continet vaporem et eadem v[ell]it mentulam Paljon parempi on nussia karvaista pillua kuin karvatonta: se pitää sisällään lämmön, ja kutittaa kyrpää!
Trokeinen septenaari. Käännös: Saastamoinen 2020, 50.
CIL IV 1882
accensum qui pedicat urit mentulam Kyrpänsä polttaa se, joka nai palomiestä perseeseen.
Jambinen senaari. Käännös: Saastamoinen 2020, 86.
Sana accensus voi olla erisnimi Accensus, tai se voi tarkoittaa roomalaisen virkamiehen apulaista tai tulehduksesta kärsivää ihmistä. Graffiton vitsi luultavasti perustuu tähän monimerkityksisyyteen.
CIL IV 1884
qui verpam vissit quid cenasse illum putes Joka pieraisee kyrvän, mitä luulet hänen syöneen illalliseksi?
Jambinen senaari. Oma käännökseni.
Verbin vissit on usein oletettu tarkoittavan samaa kuin visit 'vieraili', kuten Saastamoisen (2020, 86) käännöksessä "Mitä luulisit saaneen illalliseksi sen, joka kävi kylässä mulkun luona?". Verbi vissire kuitenkin tarkoittaa pieraisemista (kts. Adams 1982, 249).
CIL IV 1939
[[- - -]] fu{e}ere quondam `Virei ́ opulentissumi non ideo tenuerunt in manu sceptrum pro mutunio itidem quod tu factitas cottidie in manu penem tenes
Pompejissa asuivat muinoin erittäin äveriäät Vibiukset. Eivät he silti pitäneet kädessään valtikkaa vaan kullinpäätä, kuten sinä teet tavan takaa joka päivä penistäsi kädessäsi pitäen.
Trokeinen septenaari. Käännös: Saastamoinen 2020, 86.
Alusta puuttuu sana, jonka täydennykseksi on ehdotettu mm. Romai (CIL IV, ad loc.) ja Pum[pei]s (Varone 2002). Graffitossa mainittu suku on aiemmin luettu Vibei 'Vibiukset', mutta Antonio Varonen ja Heikki Solinin mukaan se pitäisi lukea Virei 'Viriukset' (CIL IV addenda, s. 1717).
CIL IV 2360
amat qui scribet pedicatur qui leget qui opscultat prurit paticus est qui praeterit ursi me comedant et ego verpa(m?) qui lego Se joka kirjoittaa, rakastaa; sitä joka lukee, pannaan perseeseen; se joka kuuntelee, on kiimainen; perseeseen ottaa se, joka kulkee ohi; minut karhut ahmikoot; ja minä joka luen, olen kyrpä.
Jambinen senaari. Käännös: Saastamoinen 2020, 88.
Loppuosa voidaan tulkita myös et ego verpa(m) qui lego 'minä (ahmin) kyrvän, joka luen'.
Suunnilleen sama teksti toistuu graffitossa CIL IV 4008.
CIL IV 2416
Miccio ciocio [t]u [t]uo patri cacanti confregisti peram. // Miccionis statum cosiderate Miccio-cio-cio, isäsi paskantaessa sinä pöllit hänen laukkunsa. – Miettikää Miccion tilaa!
Alkuosa on trokeinen dimetri. Käännös: Saastamoinen 2020, 89.
CIL IV 2487
Admiror te pariens non cecidisse qui tot scriptorum taedia sustineas Ihailen sinua, seinä: et ole sortunut maahan vaikka niin paljon kirjoittajien törkyä kannat.
Yksi versio tunnetusta säkeestä, joka yleensä on elegisen distikonin muodossa. Tässä runomitta ontuu pahasti. Toistuu mm. graffitoissa 1904 ja 2461. Käännös: Saastamoinen 2020, 90.
CIL IV 3948
talia te fallant utinam medacia copo
    tu vedes acuam et bibes ipse merum
Majatalon isäntä, kunpa tuollaiset valheet osuisivat sinun kohdallesi: myyt muille vettä, mutta juot itse laimentamatonta viiniä.
Eleginen distikon. Oma käännökseni.
CIL IV 4091
Quisquis amat valeat pereat qui nescit amare.
    Bis tanto pereat quisquis amare vetat.
Voikoon hyvin se, joka rakastaa; tuhoutukoon se, joka ei osaa rakastaa! Kahdesti tuhoutukoon se, joka kieltää rakastamasta.
Eleginen distikon. Käännös: Saastamoinen 2020, 59.
Toistuu Pompejissa eri muodoissa mm. graffitoissa CIL IV 1173, 3199, 5272, 9130 ja 9202. Löytynyt myös Roomasta.
CIL IV 4235
Barbara barbaribus barbarant barbara barbis
Heksametri. Nonsense-runo, jota on mahdoton kääntää.
CIL IV 4832
[A]rma virumque cano Troia(e) qui primus ab oris Aseista ja miehestä laulan, Troijan rannikolta kuka ensimmäisenä.
Daktyylinen heksametri. Käännös: Saastamoinen 2020, 60.
Vergiliuksen Aeneis-eepoksen alku toistuu useita kertoja Pomepejin seinillä. Vertaa myös graffitoon CIL IV 9131 (alla), joka parodioi tätä säettä.
CIL IV 4957
Miximus in lecto fateor peccavimus hospes,
    si dices quare, nulla matella fuit.
Kusimme sänkyyn, isäntä. Tunnustan, teimme väärin. Jos kysyt miksi, ei ollut pottaa.
Eleginen distikon. Oma käännökseni.
Kirjoitettu lähelle ovea VIII 6,7. Kyseinen talo toimi ehkä majatalona.
CIL IV 4966
[quid f]it? vi me, oculei, posquam deducxstis in ignem 
    [no]n ob vim vestreis largificatis geneis.
[porr]o non possunt lacrumae restinguere flamam, 
    [hae]c os incendunt tabificantque animum.
Mitä tapahtuu? Silmät, syöstyänne minut tuleen, miksi kastatte poskenne kyyneliin? Eivät kyyneleet sammuta liekkiä palaneelta, häneltä ne kuumentavat kasvot ja riuduttavat sielun.
Eleginen distikon. Käännös: Saastamoinen 2020, 61.
Graffiton lopussa lukee Tiburtinus epoese 'Tiburtinus kirjoitti (tämän)'. Saman Tiburtinuksen kirjoittamiksi oletetaan myös samasta paikasta löytyneet runot CIL IV 4967–4973.
CIL IV 5296
O utinam liceat collo complexa tenere
    braciola et teneris oscula ferre label-
lis. I nunc ventis tua gaudia pupula crede.
   Crede mihi levis est natura virorum.
Saepe ego cu(m) media vigilare(m) perdita nocte
    haec mecum medita(n)s: multos Fortuna quos
supstulit alte, hos modo proiectos subito
    praecipitesque premit. Sic Venus ut subito
co(n)iunxit corpora amantum dividit lux et se AAREES quid AAM
Voi, kunpa saisin hennot käsivarteni kaulaasi kietoa ja hennoille huulillesi suudelmia painaa! – Mene nyt pikku kultani, usko ilosi tuulten huomaan! Usko minua: kevytmielinen on miesten luonne. Kun rakkauden pauloissa valvon keskiyöllä, usein minä mietin tätä mielessäni: monet, jotka onnetar on kohottanut korkealle, ne se vain äkkiä paiskaa luotaan nurin niskoin maahan. Kuten Venus äkkiä yhdisti rakastavaisten ruumiit, siten päivä ne erottaa, ja SE ++++++ mitä ++M.
Eleginen distikon. Käännös: Saastamoinen 2020, 65.
Todennäköisesti naisen runo toiselle naiselle (Milnor 2014, 191–224). Katso kuva.
CIL IV 7065
aedilem Proculam [[CR]] cunctorum turba probavit
    hoc pudor ingenuus postulat et pietas
Procula hyväksyttiin koko joukon tuella ediiliksi. Tätä synnynnäinen siveys ja velvollisuudentunto vaativat.
Eleginen distikon. Oma käännökseni.
Procula on naisen nimi, mikä tekee graffiton sisällöstä erikoisen, sillä naisilla ei ollut pääsyä julkisiin virkoihin. On ehdotettu, että kyseessä olisi miehen nimestä Proculus väännetty feminiininen pilkkanimi. Pompejista tunnetaan useita Proculuksia, jotka toimivat julkisissa viroissa tai pyrkivät niihin.
CIL IV 8899
Hospes ad huc tumuli ni meias ossa prec[antur]
   nam si vis (h)uic gratior esse, caca.    
Urticae monumenta vides: discede cacator.
   Non est hic tutum culu(m) aperire tibi.
Luut pyytävät, oi vieras, ettet pissaa tämän haudan päälle. Jos haluat olla kohteliaampi sille, kakkaa. Urtican monumentteja katselet; häivy kakkaaja. Täällä ei ole sinun turvallista aukoa peräpäätäsi.
Eleginen distikon. Oma käännökseni. Urtica = ohdake, luultavasti pilkkanimi.
CIL IV 9131
Fullones ululamque cano, non arma virumque Pyykkäreistä ja pöllöstä laulan, en aseista ja miehestä.
Daktyylinen heksametri. Käännös: Saastamoinen 2020, 73.
Tämä säe parodioi Vergiliuksen Aeneis-eepoksen ensimmäistä säettä (vrt. CIL IV 4832 yllä).
CIL IV 9246
[H]ic ego cum domina resoluto clune [p]er[e]gi,
    [- - -]d versu scribere [tu]r[p]e fuit
Täällä minä löyhäpeppuisen emännän kanssa vietin yön, mutta oli rumaa laatia siitä säkeet.
Eleginen distikon. Käännös: Saastamoinen 2020, 74.

Lähteet:

Adams 1982 = J. N. Adams, The Latin Sexual Vocabulary, London: Duckworth.

Milnor 2014 = K. Milnor, Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii, Oxford: Oxford University Press.

Saastamoinen 2020 = A. Saastamoinen, Räävitöntä! Pompejilaisia graffiteja, Helsinki: Gaudeamus.

Varone 2002 = A. Varone, Erotica Pompeiana : Love Inscriptions on the Walls of Pompeii (Studia archaeologica 116), Roma: ”L’Erma” di Bretschneider.

AE L'Année épigraphique

14.8.2023

Herjauksia Pompejin seinäkirjoituksissa

Pompejista on löydetty yli kymmenen tuhatta seinäkirjoitusta, joita on tehty muun muassa maalaamalla (dipinto), seinälaastiin kaivertamalla (graffito) ja hiilellä tai liidulla piirtäen. Näiden seinäkirjoitusten joukossa on muutama sata kirjoitusta, jotka voidaan tulkita herjauksiksi kuten kuvassa näkyvä Leporis fellas eli Leporis, imet kullia. Olen koonnut alla olevaan listaan esimerkkejä Pompejin herjauksista. Kaikki käännökset ovat omiani.

Lisää tietoa löytyy pro gradu -tutkielmastani Imanis metula es – herjaukset Pompejin seinäkirjoituksissa, Twitteristä aihetunnisteella #RoomalainenHerjaus, ja tästä blogista tunnisteilla herjaukset ja Pompeji.

NB: Latinan sana cinaedus on monimerkityksinen ja vaikea kääntää. Herjauksissa sillä viitataan yleensä penetraation kohteeksi alistuvaan mieheen tai miespuoliseen prostituoituun. Tällaisten miesten ajateltiin olevan perverssejä, naismaisia ja muutenkin paheellisia. Kaikki näitä merkityksiä on mahdotonta tuoda esille käännöksissä. Käytän suomeksi ilmausta hintti.

CIL IV = Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 4, Berlin, 1871–.

CIL IV 763
Asbestus cunnum linges Asbestus, nuolet pillua.
Kylpylän sisällä (VII 1,8), kirjoitettu liidulla
CIL IV 1253
Iustus Lemnio felatore[i?] sal(utem)
Iustus tervehtii Lemniusta, kullinimijää.
Ulkoseinällä (VI 8,3–4), graffito
CIL IV 1388a
Timele extaliosa Thymelellä on iso perse.
Ulkoseinällä (VI 11,15–16), graffito
CIL IV 1391
Veneria Maximo mentla(m) exmuccaut per vindemiam tota(m) et relinque(t) putr(em) ventre(m) mucei os plenu(m) Veneria nuoli puhtaaksi Maximuksen kullin koko viininkorjuun ajan ja jättää vatsansa saastaiseksi ja suunsa täyteen limaa.
Ulkoseinällä (VI 11,16), graffito
CIL IV 1516
hic ego nu[nc f]utui formosa(m) fo[r]ma puella(m) laudata(m) a multis set lutus intus {e}erat Täällä minä juuri nussin kaunisvartaloista tyttöä. Monet häntä ylistivät, mutta hänen sisällään oli likaa.
Ulkoseinällä (VI 14,43), graffito. Sama alkuosa toistuu graffitossa 1517. Runomitta: eleginen distikon.
CIL IV 1772
Secundus Cararii cinedus Secundus, Carariuksen orja, on homo.
Ulkoseinällä (VII 7,32, Apollon temppeli), graffito
CIL IV 1816
Epaphra glaber es Epaphras, olet karvaton!
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 1820
Chie opto tibi ut refricent se ficus tuae ut peius ustulentur quam ustulatae sunt Chius, toivon että peräpukamasi hankaavat toisiaan vasten niin, että ne tulehtuvat pahemmin kuin aiemmin.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 1825
Cosmus Equitiaes magnus cinaedus et fellator est suris apertis Cosmus Equitian orja on suuri hintti ja kullinimijä jalat levällään.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 1826
Phileros spado Phileros on munaton.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Graffiton alapuolelle oli piirretty mies, jolla on valtavan suuri penis. Kuva ja lisätietoja Twitterissä.
CIL IV 1850
Phoebus felat Phoebus imee kullia.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1881
Virgula Tertio suo indecens es Virgula Tertiukselleen: olet hävytön.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1884
Qui verpam vissit, quid cenasse eum putes Joka ulostaa kyrvän, mitä luulet hänen syöneen ateriaksi?
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 1948
Lucilla ex corpore lucrum faciebat Lucilla hankki tienestiä ruumiillaan.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito
CIL IV 1949
Oppi emboliari fur furuncule Oppius, senkin narri, varas, pieni näpistelijä.
Basilikan sisällä (VIII 1,1), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 2254
Ratio mi cum ponis Batacare te pidicaro Kun suoritat minulle maksun, Batacarus, panen sinua perseeseen.
Ilotalon sisällä (VII 12,18), graffito. Kirjoituksen yhteydessä on fallosta esittävä piirros.
CIL IV 2275
Fortunata fellat Fortunata imee kullia.
Ilotalon sisällä (VII 12,18), graffito
CIL IV 2288
Synethus Faustillam futuit obiqe rite Synethus pani Faustillaa kunnolla kaikkialla.
Ilotalon sisällä (VII 12,18), graffito
CIL IV 2375
Ampliate Icarus te pedicat Salvius scripsit Ampliatus, Icarus panee sinua perseeseen. Salvius kirjoitti (tämän).
Yksityistalon sisällä (I 4,5), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 2400
Satur noli cunnum lingere extra porta(m) set intra porta(m) rogat te Arpogra ut sibi lingas mentula(m) at fellator quid Satyr, älä nuole vittua portin ulkopuolella vaan sisäpuolella. Harpocras pyytää, että imisit hänen kulliaan. Ja kullinimijä mitä…
Yksityistalon sisällä (IX 1,22), graffito
CIL IV 2420
Astus hic pedicatur Astusta pannaan täällä perseeseen.
Teatterin käytävässä (VIII 7,20), graffito
CIL IV 3103
Verecundus [- - -] mentla(m) ling(it) Verecundus nuolee kullia.
Ulkoseinällä (VII 3,27–28), graffito
CIL IV 3146
Secundus hicacat hi[- - -]at hic cacat Secundus kakka täällä, kakkaa täällä, kakkaa täällä.
Yksityistalon sisällä (VII 2,3), graffito
CIL IV 3925
Saturnine cunnum lingere noli Saturninus, älä nuole pillua.
Ulkoseinällä (I 2,19), graffito
CIL IV 3990
L(ucius) Statius ((mulieris)) l(ibertus) Philadelpus fur est Lucius Statius Philadelphus, naisen vapautettu orja, on varas.
Yksityistalon sisällä (I 3,3), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 4001
Glyco halicaria Glyco on myllyhuora.
Leipomon sisällä (IX 3,5), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 4185
Sabina felas no(n) belle faces Sabina imet kullia, et tee kivasti/et tee sitä hyvin.
Yksityistalon sisällä (V 2,i), graffito
CIL IV 4192
Ecidia fellatrix Ecidia on kullinimijä.
Yksityistalon sisällä (V 2,i), graffito
CIL IV 4206
Helene cina(ede) vetusc(ule) Helenus, senkin vanha hintti.
Yksityistalon sisällä (V 2,i), graffito
CIL IV 4264
Iucundus cunum lingit Rusticae Iucundus nuolee Rustican pillua.
Ulkoseinällä (V 2,a–b), graffito
CIL IV 4533
G(aius) Hadius Ventrio eques natus Romanus inter beta(m) et brassica(m) Gaius Adius Ventrio, ritari, oli syntynyt roomalaiseksi punajuuren ja kaalin välissä.
Yksityistalon sisällä (VI 14,37), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 4699
Isidorus verna Putiolanus cunnuliggeter geter Isidorus, kotisyntyinen orja Puteolista, on pillunnuolija.
Ulkoseinällä (VI 15,26), graffito
CIL IV 4765
Aephebe ardalio es Ephebus, olet sähläri.
Yksityistalon sisällä (VII 7,5), graffito
CIL IV 4954
Fortunate linge culu[m] Fortunatus, nuole persettä.
Ulkoseinällä (VIII 6,6–7), graffito
CIL IV 4957
Miximus in lecto fateor peccavimus hospes si dices quare nulla matella fuit Pissasimme sänkyyn, tunnustan, teimme väärin, oi majatalon isäntä. Jos kysyt, miksi: ei ollut pottaa.
Ulkoseinällä (VIII 6,7), graffito, runomitta eleginen distikon. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 5110
Eracla fur Heracla on varas.
Yksityistalon sisällä (IX 5,18), graffito
CIL IV 5148
Romulus cal'v'os Romulus on kaunis kalju.
Ulkoseinällä (IX 5,19), graffito. Alun perin seinällä luki calos 'kaunis', mutta joku on myöhemmin lisännyt sanaan v-kirjaimen, jolloin merkitys on muuttunut muotoon calvos eli calvus 'kalju'.
CIL IV 5244
Marthae hoc trichilinium est nam in trichilino cacat Tämä on Marthan ruokasali, sillä hän kakkaa tässä ruokasalissa.
Yksityistalon sisällä (IX 8,6), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 5263
Lenas cunnulingus Lenas on pillunnuolija.
Yksityistalon sisällä (IX 9,12.13), graffito
CIL IV 5278
ling[- - -] mentula(m) Ptolomaeus Nuole kullia, Ptolemaeus.
Yksityistalon sisällä (IX 9,12.13), graffito. Kirjoituksen yhteydessä on fallosta esittävä piirros.
CIL IV 7089
imanis metula es Oot valtava mulkku.
Ulkoseinällä (V 7,7), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 8322k
Somene nequ(am) Somene on kelvoton.
Yksityistalon sisällä (I 10,4), graffito
CIL IV 8698
Vettius cu[n]num liget Optatus Vettius nuolee pillua, Optatus (kirjoitti?)
Palestran pylväässä (II 7,1–10), graffito
CIL IV 8715b
Iucu(n)dus male cala(t) Iucundus panee huonosti.
Palestran pylväässä (II 7,1–10), graffito
CIL IV 8805
VII idus sep[tem]bres Q(uintus) Postumius rogavit (ut?) A(ulum) Attium pedicarim Seitsemäntenä päivänä ennen syyskuun idusta (7.9.) Quintus Postumius pyysi, että panisin Aulus Attiusta perseeseen.
Palestran pylväässä (II 7,1–10), graffito
CIL IV 8841
Martialis fellas Proculum Martialis, imet Proculuksen kullia.
Ulkoseinällä (III 3,6), graffito
CIL IV 8898
Tiopilus canis cunnu(m) lingere noli puellis in muro Theophilus, senkin koira, älä nuole tyttöjen vittuja muurin varjossa.
Ulkoseinällä (III 5,3), graffito. Lue lisää Twitteristä.
CIL IV 9027
Secundus felator rarus Secundus on harvinaislaatuinen kullinimijä.
Yksityistalon sisällä (VII 6,28), graffito
CIL IV 9945
Erotaria vetula selotia Erotarin, senkin kateellinen vanha ämmä.
Porta Noceran nekropoli, haudan nro 6 (= 4EN) ulkoseinässä, dipinto, selotia = zelotypa (?)
CIL IV 9228
Secundilla felatrix Secundilla on kullinimijä
Villa dei Misterin atriumin seinällä, graffito
CIL IV 10004
Eupla laxa landicosa Euplialla on löysä vittu ja iso klitoris.
Yksityistalon sisällä (I 9,5), graffito
CIL IV 10041d
Piramo cotttdie linguo Nuolen joka päivä Pyramuksen kullia. 
Yksityistalon sisällä (I 11,14), graffito
CIL IV 10093c
Brutus canis est Brutus on koira.
Yksityistalon sisäänkäynnissä (II 1,10), graffito
CIL IV 10150
[cum] de[c]oxisti octies tibi superat ut (h)abeas sedecies coponium fecisti cretaria fecisti salsamentaria fecisti pistorium fecisti agricola fuisti aere minutaria fecisti propola fuisti laguncularia nunc facis si cunnu(m) linxse{e}ris consummaris omnia Olet mennyt vararikkoon kahdeksan kertaa, mutta kykenet vielä kuuteentoista. Olet toiminut majatalonpitäjänä, valmistanut keramiikkaa, työskennellyt kalakauppiaana, leipurina, ja maanviljelijänä, valmistanut pronssiesineitä, toiminut kauppiaana. Nyt valmistat purkkeja. Jos nuolisit vittua, olisit kokeillut kaikkea.
Ulkoseinällä (II 4,10), graffito, kirjoitettu kokonaan yhdelle riville. Lue lisää Twitteristä.
Julkaisematon
Leporis felas Leporis, imet kullia.
Yksityistalon ovensuussa (V 3, Casa del Giardino), graffito. Lue lisää Twitteristä.
Julkaisematon
Nicia cinede cacator. Nicia, senkin paskaperse hintti.
Puodin sisällä (V 3, thermopolium), graffito. Lue lisää Twitteristä.

2.8.2023

Pompejissa yhä nähtävissä olevia seinäkirjoituksia

Pompejissa voi yhä nähdä paljon antiikinaikaisia seinäkirjoituksia niin katujen varsilla kuin julkisten ja yksityisten talojen sisällä. Monet seinäkirjoituksista eivät ole kovin näkyviä, varsinkaan seinälaastiin kaiverretut graffitot, joten on hyvä ottaa etukäteen selvää niiden sijainnista, jos niitä haluaa Pompejin vierailulla bongata.

Alla näkyvään karttaan on merkitty muutamia paikkoja, joissa seinäkirjoituksia yhä on näkyvillä. Paras paikka tutustua erilaisiin kaiverrettuihin kirjoituksiin ja piirroksiin (= graffiti) on Pompejin suureen teatteriin johtava käytävä (nro 2). Ulkoseinille maalattuja ilmoituksia (= dipinti) voi nähdä esimerkiksi yhden Pompejin pääkadun, Via dell'Abbondanzan varrella (esim. nrot 5 ja 6). Mitkä kohteet milloinkin ovat auki yleisölle, vaihtelee, joten tarkista ajankohtainen tieto sivulta Pompeiisites.org.


1 Antiquarium

Antiquariumin eli Pompejin museon näyttelyyn kuuluu suuri seinämaalaus Casa del Criptoporticosta (I 6,2). Maalaukseen on kaiverrettu piirroksia, jotka esittävät villieläimiä ja metsästäjiä. Toisessa freskossa Verecunduksen työpajasta (IX 7,7) on maalattuja vaalimainoksia.

Seinämaalaus Casa del Criptoporticosta.

Eläimiä ja metsästystä (venatio?) esittävä graffito.

Seinämaalaus ja vaalimainoksia.

2 Teatterin käytävä (VIII 7,20)

Pompejin suureen teatteriin Via Stabianalta johtavan käytävän molemmilla seinillä on paljon graffitopiirroksia ja -tekstejä.

Suurifalloksista miestä esittävä graffito.

3 Bordelli / Lupanar (VII 12,18)

Pienissä huoneissa keskikäytävän eteläpuolella on paljon graffitoja. Eniten löytyy ensimmäisestä huoneesta vasemmalla, kun tulee sisään Vicolo del Lupanarelta.

Graffitoja bordellin ensimmäisessä huoneessa vasemmalla.

4 Terme Stabiane (VII 1,8)

Kylpylän naisten osaston pukuhuoneen (apodyterium) seinillä on useita graffitoja. Vaatteiden säilytykseen tarkoitettujen lokeroiden välisillä seinillä on mm. laivoja ja lintuja esittäviä piirroksia.

Naisten pukuhuone.

Laivaa esittävä graffito.

5 Asellinan baari (IX 11,2)

Niin kutsutun Asellinan baarin ulkoseinillä voi nähdä useita maalattuja vaalimainoksia, samoin baarin itäpuolella olevan talon ulkoseinällä.

Asellinan baari.

Vaalimainoksia.

6 Casa di Trebius Valens (III 2,1)

Oven III 2,1 itäpuolella olevalla seinällä on pala seinälaastia, johon on maalattu vaalimainoksia ja gladiaattorinäytösten mainoksia. Seinä vaurioitui pahasti toisen maailmansodan pommituksissa, minkä vuoksi seinälaastista on vain tämä pala jäljellä.

Trebius Valensin talon julkisivu.

Vaalimainoksia ja ilmoituksia gladiaattorinäytöksistä.

7 Casa della Nave Europa (I 15,3)

Suuri Europa-nimistä laivaa esittävä graffito on atriumin pohjoisseinällä kahden sivuhuoneisiin johtavan oven välissä.

Casa della Nave Europan atrium. Laivaa esittävä graffito oikealla.

8 Musculuksen baari (I 7,14)

Muutama suuri maalattu vaalimainos näkyy kadulla baarin itäisellä ulkoseinällä.

Vaalimainoksia Musculuksen baarin ulkoseinällä.

9 Casa degli Amanti (I 10,11)

Talon sisäänkäynnin seiniltä löytyy useita kirjoituksia ja piirroksia. Peristylium-puutarhan peräseinällä on ainakin yksi seinäkirjoitus.

Graffito peristyliumin peräseinällä.

10 Casa degli Amorini dorati (VI 16,7)

Taloon Via Stabianalta johtavan sisäänkäynnin seinillä on useita kirjoituksia. Muutamia lisää löytyy peristyliumin pylväistä.

Graffitoja Casa degli Amorini doratin sisäänkäynnin seinällä.

11 Casa delle Nozze d'Argento (V 2,i)

Atriumissa ja peristyliumissa on säilynyt runsaasti seinäkirjoituksia. En ole päässyt vierailemaan talossa, koska se on ollut pitkään restauroitavana. Se on kuitenkin juuri avattu uudestaan yleisölle.

12 Risteys regio V:ssä

Vicolo delle Nozze d'Argenton ja Vicolo dei Balconin muodostaman risteyksen ympärillä on useita hyvin säilyneitä vaalimainoksia.

Risteyksen luoteispuolella näkyviä vaalimainoksia.

Vaalimainoksia korttelin V 3 luoteisnurkassa.

13 Casa di Orione

Talon ulkoseinällä voi nähdä pari vaalimainosta ja talon sisäänkäynnin pohjoisseinällä on useita graffitoja.

Vaalimainos Casa di Orionen oven vieressä.

14 Casa del Giardino

Muutamia graffitoja löytyy taloon johtavan oven ovenpielistä. Talon sisällä atriumin itäseinällä on nyt jo kuuluisaksi tullut hiilikirjoitus, jossa mainitaan päivämäärä 17. lokakuuta.

Casa del Giardinon sisäänkäynti.

Graffito ovenpielessä oven oikealla puolella.

Valokuvat: Joonas Vanhala

5.6.2023

Konferenssimatka: ennakkoluuloja, falloksia ja viihdettä

Osallistuin huhtikuussa Cambridgessa järjestettyyn antiikintutkimusta käsittelevään konferenssiin yhdessä neljän muun suomalaisen tutkijan kanssa. Olimme viime kesänä suunnilleen samalla porukalla kulttuurihistorian konferenssissa Veronassa ja halusimme jatkaa yhteistyötämme. Huomasimme pian Veronan konferenssin jälkeen hakuilmoituksen Cambridgen konferenssista. Pyysimme mukaan pari tutkijaa lisää ja laadimme ehdotukset kahdesta esitelmäpaneelista, jotka käsittelivät ennakkoluulojen ja toiseuden merkitystä antiikissa. Meidät hyväksyttiin mukaan konferenssiin ja saimme kukin sen verran matka-apurahoja, että saatoimme matkustaa konferenssiin 21.–23.4.2023. Kiitos erityisesti Suomen Britannian ja Irlannin instituutille, joka myönsi kullekin meistä TelepART-apurahan. Konferenssin ohjelma löytyy tästä linkistä. Kuvat ovat omiani, ellei toisin mainita.

Löydätkö suomalaisedustajat konferenssiväen joukosta?
(kuva: Zoe Audra)

Konferenssin järjesti Classical Association, joka on edistänyt kreikkalais-roomalaiseen antiikkiin liittyvää opetusta ja tutkimusta Britanniassa jo 120 vuoden ajan, yhteistyössä Cambridgen yliopiston klassillisen tiedekunnan kanssa. Konferenssiin osallistui arviolta noin 500 tutkijaa ja opettajaa, eli kyse oli varsin suuresta tapahtumasta. Esitelmiä oli viikonlopun aikana tarjolla useina rinnakkaisina sessioina, joista täytyi valita kiinnostavimmat. Mieleeni jäi erityisesti heti konferenssin alussa kuulemani esitelmä Cambridge Greek Lexicon -sanakirjasta. Aihe ei kuulostanut kovin jännittävältä, mutta emeritusprofessori James Diggle kertoi sanakirjan vaiheista ja toimitusprosessista niin elävästi ja hauskasti, että nautin esitelmästä valtavasti. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että aiheesta kuin aiheesta voi saada kiinnostavan, kun asia esitetään oikealla tavalla.

Emeritusprofessori James Diggle luennoi
Cambridge Greek Lexicon -sanakirjasta.

Minun, Jasminin ja Marian paneelin vuoro oli heti ensimmäisenä päivänä. Esitelmämme käsittelivät stereotypioita roomalaisten ja muiden kansojen välillä. Itse esitelmöin siitä, miten Martialiksen satiiriset runot heijastelevat roomalaisten ennakkoluuloja kreikkalaisia kohtaan (esitelmän diat). Esitelmämme saivat hyvän vastaanoton ja herättivät runsaasti keskustelua. Onnistuneiden esitelmien jälkeen oli mukava nauttia konferenssista kuulijan roolissa. Lauantaiaamuna oli Juhan, Saaran ja brittivahvistuksemme Eddien paneelin vuoro. Heidän paneelinsa käsitteli toiseutta kreikkalaisten näkökulmasta hyvin ansiokkaasti.

Paneelimme: Maria Jokela, Jasmin Lukkari ja minä.
(kuva: Cédric Scheidegger Lämmle)

Esitelmöin Martialiksesta ja roomalaisten
ennakkoluuloista kreikkalaisia kohtaan.
(kuva: Juha Isotalo)

Juha Isotalon, Saara Kauppisen ja Eddie Jonesin esitelmäpaneeli.

Ohjelmallisen annin lisäksi konferenssin aikana oli mahdollista tutustua muun muassa klassillisen tiedekunnan omaan arkeologisen museoon sekä Cambridgen Fitzwilliam Museumiin, jossa järjestettiin cocktail-vastaanotto Classical Associationin 120-vuotisjuhlan kunniaksi. Tutustuin konferenssin aikana moniin tutkijoihin, ja joidenkin kanssa tuli puhetta yhteisistä tutkimusintresseistä, joista voisi tulevaisuudessa kehitellä jonkinlaista yhteistyötä. Tapasin myös joitain vanhoja tuttuja, joihin olen tutustunut aiemmissa konferensseissa tai Suomen Rooman-instituutissa asuessani. Vähitellen tämä kansainvälinenkin tutkijayhteisö alkaa tuntua omalta ja jopa jossain määrin tutulta.

Klassillisen tiedekunnan arkeologinen museo,
jonka kokoelma koostuu monenlaisista kipsikopioista.

Fitzwilliam Museum

Cocktail-vastaanotolla saimme kierrellä tutustumassa museon kokoelmiin.

En ole aiemmin käynyt Cambridgessa, joten käytin aikaa myös kaupunkiin tutustumiseen. Upeita vanhoja college-rakennuksia näkyi joka puolella. Vierailin King's Collegessa, jonka kappeliksi kutsuttu kirkko muistuttaa ennemminkin goottilaista katedraalia, ainakin suomalaisen turistin silmiin. Kirjakauppoja oli paljon, mutta matkatavaroihini ei mahtunut kovin montaa opusta. Hieman jäi harmittamaan, etten ostanut yhdessä antikvariaatissa näkemääni Martialiksen runojen editiota 1800-luvun alusta. Se ei olisi tutkimuskäytössä kovin hyödyllinen, mutta olisi ollut komea lisä Martialis-kirjojeni joukkoon.

King's College

King's College Chapel

Cam-joki

Viikonlopun jälkeen matkustimme sateiseen Lontooseen, jossa olimme päättäneet viettää pari päivää konferenssin jälkeen. Maanantaina kolusimme melkein koko päivän British Museumia. Olen käynyt siellä pari kertaa aiemminkin, mutta minulta oli vielä näkemättä paljon sellaisia esineitä, joihin en aiemmin ollut kiinnittänyt huomita ja joiden nyt tiesin liittyvän väitöskirjatutkimukseeni. Olin etukäteen ottanut selvää museon kokoelmista ja kiersin museota tiettyjä esineitä etsien. Erityisesti minua kiinnostivat kuvaukset miehistä ja naisista, vieraista kansoista ja eri ammateista kuten näyttelijöistä, gladiaattoreista ja lääkäreistä. Visuaalisia esityksiä näistä löytyy muun muassa veistoksista, maalauksista ja pienistä koriste-esineistä. Myös monet sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kuvaukset kuten fallokset ja Priapos-veistokset olivat listallani. Tässä muutamia löytöjä museon kokoelmista:

Suorastaan inhorealistinen kuvaus vanhasta naisesta.

Öljylamppu, jossa on kuvaus krokotiilin selässä falloksen päälle istuvasta naisesta.
Museon tietojen perusteella ehkä karikatyyri Cleopatra VII:stä.
(kuva: British Museum Collections)

Öljylamppu, jonka reliefissä on satiirinen kuvaus kirurgisesta toimenpiteestä.
Lääkäri pitelee potilaan penistä pihdeillä alasimen päällä ja vasara odottaa vieressä.
(kuva: British Museum Collections)

Nk. Warren Cup; hopeinen pikari, johon on
kuvattu miesten välisiä eroottisia kohtauksia.

Leikkiviä satyyrejä.

Kultaisia fallos-sormuksia, jotka niiden koosta päätellen
oli tarkoitettu lapsille luultavasti suojaksi pahoilta voimilta.

Priapos-jumalaa esittävä pronssinen tuulikello.

Lontoon vierailuun mahtui hieman viihdettäkin. Maanantai-iltana näin Hamilton-musikaalin, joka oli yllättävän hieno kokonaisuus historiallista aihetta ja rap-musiikkia yhdistävässä toteutuksessaan. Pidin siitä todella paljon. Tiistaiaamuna ehdimme vielä käydä aurinkoisella kävelyllä Kensington Gardenin puistossa ennen lentokentälle lähtöä. Illalla lensimme takaisin Suomeen.

Hamilton-musikaali

Juha ja Kensingtonin kirsikat

Malja onnistuneelle konferenssireissulle!

Tästä tutkijaporukasta on tullut tärkeä monella tavalla, ei vähiten siksi, että meillä on aina hauskaa yhdessä. Myös jaetut tutkimusintressit yhdistävät meitä, ja akateemista kunnianhimoakin löytyy. Kotimatkan aikana ehdimme Saaran ja Marian kanssa jo miettiä, mihin konferenssiin seuraavaksi lähtisimme. Vai järjestäisimmekö kenties oman seminaarin tai workshopin, jossa voisimme jatkaa keskustelua tutkimusaiheistamme?

Suomalaistutkijoiden edustus konferenssissa:
minä, Jasmin Lukkari, Juha Isotalo, Maria Jokela ja Saara Kauppinen.