6.10.2020

Roomalaisia herjauksia ja stereotypioita

Näin jatko-opintojen alussa moni kyselee, mitä tarkalleen ottaen tutkin väitöstutkimuksessani. Tähän ei ole ihan helppo vastata, koska tutkimus on vasta alkamassa ja tutkimussuunnitelma tarkentuu koko ajan. Yleensä kuitenkin kerron tutkivani herjauksia ja stereotypioita roomalaisissa lähteissä, tarkemmin sanoen Pompejin seinäkirjoituksissa ja Martialiksen runoissa.

Herjauksia esiintyy monissa roomalaisissa lähteissä kuten retoriikassa, runoilijoilla ja jopa kirkkoisien kirjoituksissa. Tutuimpia suurelle yleisölle ovat luultavasti kuitenkin Pompejin seinille kaiverretut seinäkirjoitukset. Näistä on vastikään julkaistu suomennoksena laaja valikoima (Ari Saastamoinen: Räävitöntä!). Netistä löytyy helposti lisää esimerkkejä.

Pompejin seinäkirjoituksissa esiintyviä herjauksia tarkastelin jo pro gradu -tutkielmassani. Pompejin herjaukset ovat monella tavalla kiinnostava ja poikkeuksellinen aineisto. Niiden kirjoittajina oli oletettavasti kirjava joukko miehiä, naisia, lapsia, orjia ja muita, jotka eivät pääse esille muissa antiikin lähteissä. Seinäkirjoitukset eroavat antiikin kirjallisista lähteistä myös esimerkiksi sisältönsä ja kielensä puolesta. Aiheet heijastelevat Pompejin asukkaiden arkista elämää ja seinäkirjoitusten kielessä esiintyy paljon puhutulle latinalle tyypillisiä piirteitä.

Väitöstutkimustani varten olen päättänyt ottaa Pompejin herjausten rinnalle myös Martialiksen runoissa esiintyviä herjauksia. Ne ovat suunnilleen samalta ajalta, ensimmäisen ajanlaskun alun jälkeisen vuosisadan lopulta, ja muistuttavat monella tavalla Pompejin herjauksia. Esimerkiksi seksuaaliset aiheet ja sanasto korostuvat molemmissa aineistoissa. Martialiksen runot eivät kuitenkaan ole syntyneet samalla tavalla hetkellisinä tuotoksina kuin Pompejin seinäkirjoitukset, vaan edustavat roomalaista kirjallisuutta ja liittyvät pitkään runouden perinteeseen. Niissä on kuitenkin nähtävissä kansanomaisen kielen ja kulttuurin vaikutusta.

Voidaan olettaa, että Pompejin seinäkirjoitukset ja Martialiksen runot heijastelevat Roomassa ja Pompejissa vallinneita asenteita ja ennakkoluuloja. Tarkastelen erityisesti herjauksissa esiintyviä stereotypioita, joihin loukkaavat ilmaukset usein perustuivat. Haluan ensinnäkin selvittää, minkälaisia ilmauksia ja aihepiirejä käytettiin herjausten aineksena, ja vertailla Pompejin ja Martialiksen herjauksia. Tähän mennessä on käynyt selväksi, että seksuaaliset herjaukset (kullinimijät, pillunnuolijat ym.) ovat yksi suosituimmista aihepiireistä. Sen lisäksi herjattiin muun muassa viittaamalla kohteen ulkonäköön, fyysiseen olemukseen, moraalittomaan käytökseen tai syntyperään. Monet herjaukset liittyvät stereotyyppisiin käsityksiin esimerkiksi (vanhoista tai rumista) naisista ja (impotenteista tai seksissä alistuvista) miehistä, varkaista, prostituoiduista, orjista tai perinnönmetsästäjistä.

Tutkin lisäksi, mistä sosiaalisesta, kirjallisesta ja historiallisesta kontekstista herjaukset ja stereotypiat nousivat. Monilla stereotypioilla oli pitkä historia esimerkiksi roomalaisessa komediassa ja runoudessa. Miten tämä näkyy Martialiksen runoissa tai Pompejin seinäkirjoituksissa? Mihin roomalaiseen stereotyyppien mielikuvastoon herjaukset liittyvät? Martialiksen runoihin ovat vaikuttaneet muun muassa aiempi kreikkalainen ja roomalainen runous ja aikansa poliittinen ilmapiiri. Pompejin seinäkirjoitukset ovat syntyneet toisenlaisessa ympäristössä, jossa kirjoitusten tyyliä ja sisältöä eivät ohjanneet niinkään kaunokirjalliset esikuvat vaan aiemmat seinäkirjoitukset ja kirjoittajien välinen vuorovaikutus. Pompejin seinäkirjoituksia voidaan tarkastella myös suhteessa niiden fyysiseen ympäristöön, joka on usein innoittanut kirjoittajia.

Tutkimuksesta tekee kiinnostavan sekä aineisto että näkökulma. Pompejin ja Martialiksen herjauksia on tutkittu melko vähän, varsinkin stereotypioiden näkökulmasta. Aihe on ajankohtainen, kun sitä verrataan vaikka tämän päivän vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa tai moderneihin vessakirjoituksiin. Herjaukset ovat myös viihdyttävää luettavaa. Jaan joskus myöhemmin parhaita paloja näistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti