11.5.2023

Korjauksia kirjaan Oh Happy Place! Pompeii in 1000 graffiti

Apulaisprofessori Vincent Huninkin kirjoittama Oh Happy Place! Pompeii in 1000 graffiti on yksi laajimpia englanninkielisiä kokoelmia Pompejin seinäkirjoituksista. Kirja sisältää johdannon, yli 1000 seinäkirjoitusta sekä hakemistoja. Seinäkirjoituksista mainitaan niiden latinan- tai kreikankielinen alkuteksti, Huninkin laatima käännös ja eräitä perustietoja kuten niiden alkuperäinen sijainti Pompejissa, viittaus CIL-editioon ja kommentteja seinäkirjoitusten muodosta, sisällöstä ja kontekstista. Huninkin kirja on selkeästi jäsennelty, helppolukuinen ja hyödyllinen apuväline Pompejin seinäkirjoituksista kiinnostuneille lukijoille.

Huninkin kirja sisältää kuitenkin paljon virheitä, erityisesti liittyen seinäkirjoitusten sijaintiin. Alla on lista niistä virheistä, joita olen kirjasta löytänyt, ja tutkimuskirjallisuuteen ja omaan tutkimukseeni perustuvia kommentteja ja korjauksia. Jos löydät muita puutteita kirjassa tai huomaat virheitä minun esittämissäni korjauksissa, toivon, että lähetät siitä minulle tiedon (joovan@utu.fi)

Toivon, että tämä lista on avuksi niille Huninkin kirjan lukijoille, jotka kenties käyttävät sitä apuna omassa työssään tai tutkimuksessaan.


Nro
Painettu teksti Kommentteja / korjauksia
Kartta Reg. VIII 5 & 6 Kartan kortteli VIII 5 & 6 on nykyään VIII 5. Kortteli tämän eteläpuolella on VIII 6.
(vrt.  CTP vol. 5, 511–512; map of Eschebach & Müller-Trollius 1991)
7
I,2,19 (latrine) Ulkoseinä, ovesta I,2,19 oikealle
(vrt. CIL IV 3918–3925)
8 I,2,19 (latrine) Ulkoseinä, ovesta I,2,19 vasemmalle
(vrt. CIL IV 3918–3925)
9
I,2,19 (latrine) Ulkoseinä, ovien I,2,19–20 välissä
(vrt. CIL IV 3926–3931)
20 I,3,27 (bakery; in the small room near the entrance) Ensimmäisessä huoneessa talon eteläsivulla, huoneen peräseinällä
(vrt. CIL IV p. 1796; osa graffitosta oli näkyvissä vielä 2022)
24
I,4,5 (House of the cither player; in the middle peristyle) Keittiössä/käymälässä
(vrt. CIL IV 2375: prope sellam familiaricam; CIL IV p. 220; CIL  IV p. 1761)
29
I,6 (west side) VIII,3,9, taberna
(vrt. CIL IV 4924–4925)
32–33I,6,13–14 (House of Stallius Eros) Korttelin I,3 pohjoissenällä tai korttelin I,4 eteläseinällä
(vrt. CIL IV p. 1788)
85
I,10,4 (House of the Menander; in the tablinum, north wall) Peristyylin pohjoiseinällä, ovenkarmissa tablinumin itäpuolella (oli näkyvissä vielä 2022)
89
AVE IANVARIA FILAS IA NOX

I,10,4 (House of the Menander; in the rear entrance)
Varone 2012, 76 lukee: Ave / Ianuaria filas / Iano X IIIIIIII (eli 'sinä imet Januksen kullia').
Ulkoseinällä, ovesta I,10,5 vasemmalle
92 XVRIKILLA Sanan xurikilla tulkinnoista katso Varone 2012, 77 ja Wachter 2019, 422–423.
103–105
I,11 Korttelin I,11 numeroksi vaihdettiin myöhemmin I,19. Osoitteiden pitäisi olla I,19,2, I,19,4 ja I,19,5.
(vrt. CTP vol. 5, 511–512; pompeiiinpictures.com)
113–118 I,12 Korttelin I,12 numeroksi vaihdettiin myöhemmin I,17. Osoitteiden pitäisi olla I,17,1–2 ja I,17,3.
(vrt. CTP vol. 5, 511–512; pompeiiinpictures.com)
123
LESBIANE CACAS SCRIBISQVE (SA)LVTE

I,13,10 (shop, in the entrance) [*]

Varone 2012, 88 lukee: Lesbiane cacas scribit qui valuit.
Ovesta I,13,9 vasemmalle
(vrt. Varone 2012, 88: I 13, 9; CIL IV 10070: Ad sin. ostii in picturae Veneris navem repraesentantis [the painting of the ship of Venus was in I,13,9].)
124
I,13,10 (shop, in the entrance) [*] Ovesta I,13,9 oikealle
134
CIL IV 10078 CIL IV 10078a
142
II,1,10 (in the garden) Käytävässä joka johtaa eteisestä puutarhaan
(vrt. CIL IV 10087–10090)
154
II,2,3 Korttelin II,2 numero on myöhemmin vaihtunut. Graffito on talossa I,12,3.
(vrt. CTP vol. 5, 511–512; pompeiiinpictures.com)
155
II,2,5 Korttelin II,2 numero on myöhemmin vaihtunut. Graffito on talossa I,12,5.
(vrt. CTP vol. 5, 511–512; pompeiiinpictures.com)
158
II,3 Alttarin II,4,7a oikealla puolella. Alttari on korttelin II,4 koillisnurkassa.
165
LIGE ASPASIA
Lick, Aspasia!
Sanojen LIGE ja ASPASIA väliin oli piirretty fallos.
(vrt. CIL IV 10129)
175
II,5,3 III,5,3
(vrt. CIL IV 8898)
194
LVCIDAE SVAE VBIQVE SAL VBIQVE SAL on eri rivillä.
289
MIDVSE FVTVTRIX Solin ja Varone lukevat: MEROE FVTVTRIX.
(vrt. Solin 2012, 19 note 42; Varone 2012, 224; CIL IV p. 1814)
364a
VI,2,16-21 VII,2,16
(vrt. CIL IV p. 1756)
382
VI,9,3 Ovien VI,9,5–6 välissä
(vrt. CIL IV p. 206, 1646)
386
VI,9 (near VI,9,14; façade) Ovesta VI,9,7 oikealle
(vrt. CIL IV p. 206, 1646)
386a
VI,9 (near VI,9,14; façade) VI,9,1–2
(vrt. CIL IV p. 1646: 1333–1365 Tit. rep. inter VI 9, 1 et 2, ut patet ex testimonio PAH III 152, 29 (a. 1839))
397
ISIDORVM AED (ORO) V(OS) FAC(IATIS) OPTIME CVNV LINCET (...) Solin ja Wachter ehdottavat lukutapaa:
Isidorum a(ssibus) III Demo[- - -]
optime cunu lincet ++++++++++
(vrt. CIL IV p. 1655; Wachter 2019, 463)
401 VI,11,15 (brothel; to the right of entrance) Ovesta VI,11,16 oikealle
(vrt. CIL IV p. 463)
408
VI,13,2 (to the left of entrance) Ovesta VI,13,21 vasemmalle
(vrt. CIL IV p. 1658: Tit. rep. VI 13, 21 ad sinistram aditus.)
413
on a column in the peristyle Eteiskäytävässä (fauces)
(vrt. CIL IV 1510)
450
M(ALVM) CACATOR CAVE M(alum) CACATOR
(vrt. CIL IV 4586)
451
VI,15 (north wall of the block) Korttelin länsiseinällä
(vrt. CIL IV 4697–4699)
512–514
VII,1,40 VII,12,14
(vrt. CIL IV 1700–1710; CIL IV p. 1683: 1700–1710 Tit. rep. in aedibus VII 12, 14)
521
VII,2 (exact location unknown; ... VII,2,51
(CIL:n sivulla 548 ei mainita oven numeroa, mutta se on pääteltävissä lähteestä Giornale degli Scavi 1868, 91–92; vrt. CIL IV p. 1845: 4701–4704 Tit. rep. in aedium VII 2, 51 (aedium numerum omittit MAU, qui numerus patet ex BRIZIO))
528
VII,2,16–17 VII,2,17–18
(vrt. CIL IV p. 1784: 3117–3120b Tit. rep. in pariete externo inter ost. VII 2, 17 et 18)
545
VII,4,57 VII,4,48
(vrt. CIL IV 1576–1578: in aedibus n. 14 (della caccia); CIL IV p. 1671: 1578 Tit. rep. in aedium VII 4, 48 membri 9 ... pariete septentrionali)
563–564
in a small room of the rear peristyle Peristyylin itäseinällä
(vrt. CIL IV 4718–4722; CIL IV p. 1846)
565–566
in a small room of the rear peristyle Peristyylin pylväässä
(vrt. CIL IV 4725–4729; CIL IV p. 1846)
585
along the south wall of the colonnade Pohjoisenpuoleisen portiikin eteläseinällä
(vrt. CIL IV 1969; CIL IV p. 1720)
595
VII,10 (northeastern corner of the block) Korttelin VII,13 koillisnurkassa. Graffito oli nähtävissä vielä 2022.
(vrt. CIL IV 2028; CIL IV p. 1725)
692
VII (unknown location) Alttarin VII,7,22 vasemmalla puolella
(vrt. CIL IV 1651: Ad sinistram arae Larum tab. A 92 [numeron 92 sijainti näkyy Zangemeisterin kartassa]; CIL IV p. 1679: Tit. rep. ad sinistram arae Iovis VII 7, 22)
737
Translation: Virgula to her Tertius... Virgula on todennäköisemmin miehen nimi.
(vrt. Kajanto 1965, 337)
740
Translation: He who visited my cock... vissire = pieraista
(vrt. Adams 1982, 249; Cortney 1995, no. 80; Solin 2017, 266)
Milnor 2014, 178 kääntää ”The man who shits a dick..."
769–773
VIII,1,3–4 (Temple of Venus) VII,7,31–36, Apollon temppeli (kutsuttiin aiemmin Venuksen temppeliksi)
(vrt. CIL IV p. 1764–1773)
780–781
VIII,4 VII,1,8
(vrt. CIL IV 759–763: in thermis Stabianis).
781
VIII,4 huoneessa (käymälä) palestran pohjoispuolella
(vrt. Marquardt 1881, 294–295: Raum (26), dessen von Michaelis genau beschrieben Enrichtungen mit Sicherheit eine Latrina erkenne lassen.)
791
VIII,6,5 (façade) Ovi VIII,6,5 on nykyään VIII 6,6
(vrt. CTP vol. 5, 395–396 & loppuaukeaman kartta; kartta Eschebach & Müller-Trollius 1991)
792
VIII,6,6 (façade; close to an inn) Ovi VIII,6,6 on nykyään VIII 6,7
(vrt. CTP vol. 5, 395–396 & loppuaukeaman kartta; kartta Eschebach & Müller-Trollius 1991)
798
two drawings & PARIS ISSE VAL (CIL IV 1085) Minun tietääkseni nämä piirrokset löytyivät eri paikasta kuin teksti. Piirrokset ovat yhä näkyvissä teatterin käytävässä VII,7,20. Maalattu teksti CIL IV 1085 löytyi näyttämän takana (tai vieressä?) olevasta pylväskäytävästä. (vrt. CIL IV 1085)
806–815
VIII,7,21 Käytävä, jossa on suuri määrä seinäkirjoituksia yhä näkyvillä, on VII,7,20.
822
IX,1,22–29 (House of Cuspius Pansa) IX,1,24 (taberna)
(vrt. CIL IV 2409; CIL IV p. 1765)
823
IX,1,22–29 (House of Cuspius Pansa) IX,1,26, atriumin länsiseinä. Graffito oli näkyvissä vielä 2022.
826
IX,1,22–29 (House of Cuspius Pansa) Todennäköisesti ovien IX,7,18–19 välissä
(vrt. CIL IV 3200; Varone 2012, 431–432).
840
IX,2 Ovesta IX,2,16 oikealle
(vrt. CIL IV p. 219; CIL IV p. 1760: Tit. rep. ad aedium IX 2, 16 aditus postem dexteriorem; Varone 2012, 425: iuxta ostium IX 2,16)
846
CORESVS FELA(TOR) Muita mahdollisia tulkintoja: CORESVS FELA (imperatiivi), CORESVS FELA(T).
871 IX,5,11 (in the peristyle, on another wall) Pylväässä
(vrt. CIL IV 5095)
877–878
IX,5,19 (staircase) Ulkoseinä, korttelin IX,5 lounaisnurkka
(vrt. CIL IV p. 578; CIL IV p. 1872)
884
IX,6,7 (on the northwest corner of the block; facade) Koillisnurkka
(vrt. CIL IV 5178 and 3707–3714)

* Ilmaus "in the entrance" voidaan (virheellisesti) ymmärtää tarkoittavan eteiskäytävän (fauces) sisäseinille kaiverrettuja seinäkirjoituksia. Ulkoseinille kirjoitetut seinäkirjoitukset olisi syytä nimetä toisin niiden erilaisen fyysisen kontekstin ja näkyvyyden vuoksi. Mikäli seinäkirjoitus on lähellä ovea, se on kuitenkin tärkeä mainita.

Kirjallisuus:

Adams 1982 = Adams, J. N., The Latin Sexual Vocabulary, Lontoo: Duckworth, 1982.

CIL IV = Corpus inscriptionum Latinarum, vol. 4, Berliini: De Gruyter, 1871–2020.

Courtney 1995 = Courtney, E., Musa Lapidaria: A Selection of Latin Verse Inscriptions (American Philological Association: American Classical Studies, 36), Atlanta, GA: Scholars Press, 1995.

CTP vol. 5 = Corpus Topographicum Pompeianum, Pars 5, Cartography, ed. H. B. Van der Poel, Rooma: RICA, 1981.

Kajanto 1965 = Kajanto, I., The Latin Cognomina, (Commentationes Humanarum Litterarum, XXXVI 2), Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1965.

Marquardt 1881 = Marquardt, J., Das Privatleben der Römer (Handbuch der römischen Alterthümer 7), Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1881.

Milnor 2014 = Milnor, K., Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii, Oxford: Oxford University Press, 2014.

Solin 2012 = Solin, H., ”Le latiniste Veikko Väänänen” teoksessa Veikko Väänänen, latiniste et romaniste : un bilan (Publications romanes de l’Université de Helsinki, 5), toim. Juhani Härmä, Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012, 9–67.

Solin 2017 = Solin, H., ”Iscrizioni parietali di Pompei” teoksessa La collezione epigrafica: Museo archeologico nazionale di Napoli, toim. Carmela Capaldi & Fausto Zevi, Milano: Electa Napoli, 2017, 246–74.

Varone 2012 = Varone, A., Titulorum Graphio Exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt : imagines (Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei, 31), Rooma: ”L’Erma” di Bretschneider, 2012.

Wachter 2019 = Wachter, R., Pompejanische Wandinschriften: Lateinisch - deutsch, Berliini/Boston: De Gruyter, 2019.